Teknikutvecklingen är bra för miljön

Avhannah

Teknikutvecklingen är bra för miljön

Den tekniska utvecklingen som har skett de senaste åren har medfört många positiva förändringar. Bland annat har tekniken möjliggjort att det är genomförbart att både köra och ladda en elbil effektivt. Om du har en laddbil eller funderar på att köpa en finns det många fördelar med att ha en laddbox hemma. Kolla in Easee laddbox om du är intresserad av att installera en. Easee laddbox kan på ett innovativt sätt kopplas upp mot internet med WiFi och 4G. Du kan med Easee laddbox ladda din elbil på ett smart sätt och på så sätt spara pengar. Easee laddbox är byggt på en banbrytande teknik. Förutom att Easee laddbox laddar bilen smart är den även snygg och du kan genom att välja färg matcha laddboxen med huset.

Smartladdning av elbil

Elpriset skiftar hela tiden och priset är olika under ett dygn. För att dra nytta av detta och endast ladda elbilen när priset är billigast har tekniken använts för att utveckla en smart laddbox. Med en smart laddbox schemaläggs laddningen helt enkelt till de tidpunkterna då priset på el är som billigast. Om du inte har en laddbox hemma är detta inte möjligt vilket blir dyrare i längden. Självklart kan du ladda din elbil snabbt med en smart laddbox också när det behovet finns.

Elbilen blir ständigt bättre

Teknikutvecklingen står i princip aldrig stilla nuförtiden utan det kommer hela tiden nya innovativa lösningar. Det är många saker som kommer att bli mer hållbara, smartare och enklare. Tekniken möjliggör även att samhället kan ställa om och bli mer hållbart. Elbilen är bäst ur en miljösynpunkt. Eftersom tekniken ständigt utvecklas blir batterierna i bilarna hela tiden bättre och därmed blir räckvidden bättre. Eftersom allt fler biltillverkare satsar på olika elbilsmodeller går utvecklingen framåt. För att om klimatmålen ska kunna nås är elbilen delvis lösningen. Ju fler som väljer att köpa en elbil desto mer stöds teknikutvecklingen inom området. Så om du vill köra miljövänligt och bidra till teknikens frammarsch ska du satsa på en elbil. Det finns dessutom många fördelar för dig som privatperson att köra en elbil. Elen är billigare än vad diesel och bensin är vilket gör att du kan sänka dina transportkostnader avsevärt genom att köra på el. En annan fördel är att en elbil kräver mindre service vilket minskar dina kostnader.

Tekniken gör världen bättre

En elmotor är mycket mer energieffektiv än en förbränningsmotor och det finns en stor miljövinst att vägtrafiken blir mer elektrifierad. Omställningen kan dock ta tid men med teknikens hjälp går det relativt fort framåt. Att köra bil kommer aldrig att bli helt miljövänligt men det går att göra det bättre än vad det är idag. Det miljövänligaste är att inte köra bil alls.

Om författaren

hannah administrator