Kategoriarkiv Teknik i Sverige

Av155cm.se

Teknikens innebörd i Europa

Tekniken har varit väldigt viktig för Europa. Så viktig att den fick kontinenten att praktiskt taget återuppstå igen.

Från botten till toppen igen

Genom historien har Europa generellt haft ett gott anseende och goda förutsättningar. Inte minst med många kungadömen och länder som har haft enormt stor politisk och ekonomisk makt. Men under början av 1900-talet kom det här att förändras. Tack vare dåliga tider för bönder hamnade många i svält, och mindre än 50 år senare, efter andra världskriget, hade Europa raserat totalt. Det var få länder som orkade återhämta sig bra i början.

Men tack vare många europeiska uppfinnare och forskare lyckades man få bra fart på ekonomierna igen. Europa gick under den andra hälften av 1900-talet från att vara i ruiner till att byggas upp, och återigen bli starka. Inte minst länderna i de norra samt centrala delarna av kontinenten.

Även om Europa inte lyckades att uppfinna hjulet igen så var det många tekniska lösningar som tog sina första kliv på just europeisk mark. I dagsläget har industrin jämnat ut sig aningen. Inte enbart på grund av att Europa tappat farten, utan i första hand för att flera asiatiska länder har tagit några enormt stora kliv.

Men sammanfattningsvis går det att förespråka för att tekniken i Europa har varit väldigt viktig. I synnerhet för att kunna bygga upp landet igen efter andra världskriget. Men redan innan den här epoken var teknologin viktig, då många häftiga och viktiga uppfinningar lyckades skapas i Europa och av européer.

Av155cm.se

Hur kommer den europeiska tekniken att utvecklas?

Det är ofta svårt att veta exakt hur framtiden kommer att te sig. Men det finns dock ett antal tecken på hur den europeiska tekniken kommer att förändras och utvecklas.

Kommer ha en viktig roll

Först och främst är det viktigt att poängtera att tekniken kommer att ha en väldigt viktig roll i det europeiska samhället. Precis som många andra samhällen, förvisso. Men vetenskapen och forskning är en stor del av EU:s gemensamma intressen, och man vet att det krävs mycket arbete inom det här för att förbli starka. Det här är till exempel något som görs via olika program, ett exempel på det är Politik för forskning och teknisk utveckling som drivs av just EU. Syftet är att gemensamt kunna utveckla och forska inom de olika medlemsländerna i EU.

Vad exakt som kommer att ingå i utvecklingen och forskningen är inte helt fastställd. Men däremot lutar mycket på att satsningar för klimatet och en grön omställning ligger på bordet. Det är en prioritet för många länder, men inte minst EU, och därmed går det att tänka sig att mycket fokus kommer att ligga på just det.