Teknikens innebörd i Europa

Av155cm.se

Teknikens innebörd i Europa

Tekniken har varit väldigt viktig för Europa. Så viktig att den fick kontinenten att praktiskt taget återuppstå igen.

Från botten till toppen igen

Genom historien har Europa generellt haft ett gott anseende och goda förutsättningar. Inte minst med många kungadömen och länder som har haft enormt stor politisk och ekonomisk makt. Men under början av 1900-talet kom det här att förändras. Tack vare dåliga tider för bönder hamnade många i svält, och mindre än 50 år senare, efter andra världskriget, hade Europa raserat totalt. Det var få länder som orkade återhämta sig bra i början.

Men tack vare många europeiska uppfinnare och forskare lyckades man få bra fart på ekonomierna igen. Europa gick under den andra hälften av 1900-talet från att vara i ruiner till att byggas upp, och återigen bli starka. Inte minst länderna i de norra samt centrala delarna av kontinenten.

Även om Europa inte lyckades att uppfinna hjulet igen så var det många tekniska lösningar som tog sina första kliv på just europeisk mark. I dagsläget har industrin jämnat ut sig aningen. Inte enbart på grund av att Europa tappat farten, utan i första hand för att flera asiatiska länder har tagit några enormt stora kliv.

Men sammanfattningsvis går det att förespråka för att tekniken i Europa har varit väldigt viktig. I synnerhet för att kunna bygga upp landet igen efter andra världskriget. Men redan innan den här epoken var teknologin viktig, då många häftiga och viktiga uppfinningar lyckades skapas i Europa och av européer.

Om författaren

155cm.se