Hur kommer den europeiska tekniken att utvecklas?

Av155cm.se

Hur kommer den europeiska tekniken att utvecklas?

Det är ofta svårt att veta exakt hur framtiden kommer att te sig. Men det finns dock ett antal tecken på hur den europeiska tekniken kommer att förändras och utvecklas.

Kommer ha en viktig roll

Först och främst är det viktigt att poängtera att tekniken kommer att ha en väldigt viktig roll i det europeiska samhället. Precis som många andra samhällen, förvisso. Men vetenskapen och forskning är en stor del av EU:s gemensamma intressen, och man vet att det krävs mycket arbete inom det här för att förbli starka. Det här är till exempel något som görs via olika program, ett exempel på det är Politik för forskning och teknisk utveckling som drivs av just EU. Syftet är att gemensamt kunna utveckla och forska inom de olika medlemsländerna i EU.

Vad exakt som kommer att ingå i utvecklingen och forskningen är inte helt fastställd. Men däremot lutar mycket på att satsningar för klimatet och en grön omställning ligger på bordet. Det är en prioritet för många länder, men inte minst EU, och därmed går det att tänka sig att mycket fokus kommer att ligga på just det.

Om författaren

155cm.se