Författararkiv 155cm.se

Av155cm.se

Teknikens historia i världen

Teknik är något av det viktigaste vi har. Varför? Bland annat eftersom det har satt grundpelare i hur vi lever våra liv.

Tekniken styr det mesta

Det kanske låter som en överdrift, men faktum är att tekniken har en enorm påverkan och inverkan på hur människor lever sina liv. Till exempel är väldigt många människor – över hela världen – direkt beroende av sina mobiltelefoner, det vill säga smartphones. Det här var dessutom inte något som ens existerade för ett antal decennier sedan, men nu går det knappt att leva utan.

Många har alla sina bilder där, eller åtminstone tagna via smarta telefoner. En del har alla sina kontakter där, vare sig det är via kontaktboken, WhatsApp, Messenger eller något annat. Utöver det väljer en hel del att arbeta helt via, eller med viss hjälp, av sina telefoner.

Exemplen på hur tekniken har förändrat och utvecklats människors liv är många, och slutar inte vid smarta telefoner. Idag är många även beroende av sina bilar, och den industrin har utvecklats på många sätt. Förr var det svårt och ganska långsamt att förflytta sig med bil. Men nu är det ett oerhört smidigt fordon och det utvecklas ständigt. Fler och fler bilar allt mer miljövänliga samtidigt som de också blir enklare att köra – ibland även självgående. Tesla är ett bra exempel på de båda, och fler exempel kommer att komma. Inom fordonsindustrin finns det även många liknande exempel. Inte minst när det gäller bussar, men flygindustrin är kanske det som har lyckats utvecklas mest under sin relativt korta, aktiva livstid.

Går det att leva utan teknik?

Skulle det vara möjligt idag att leva helt utan teknik idag? Det beror troligtvis på vilka förutsättningar man har. Folk som väljer att leva på det viset blir oftast uppmärksammade eftersom det här är inte är ett enkelt livsval.

Men varför är det inte enkelt? Borde det inte vara mer simpelt att leva som man föddes, utan något krångel? Det enkla svaret borde vara ja, men det mer komplicerade svaret är ett ruggande nej. Och det av flera anledningar.

Använder man Sverige som exempel blir det till exempel ännu tydligare. Här är du beroende av tekniken för att ens kunna köpa något. Utan tekniken kommer du inte ha en chans att få tag i dina pengar, hur du än sparar dem. Att använda kontanter är ytterst ovanligt, och om några generationer, eller kanske bara år, kan det mycket väl ha försvunnit helt.

Att kontakta sin bank kräver i princip att man använder sig av någon form av teknik. Bor man i staden är man beroende av den på något sätt eller ett annat, men inte ens på landet är det enkelt att leva utan den i längden.

Av155cm.se

Teknikens utveckling – från då till nu

Det finns få branscher som generellt har utvecklats så mycket som tekniken. Men det har också skett under många århundranden.

Har funnits länge

Det är troligtvis många som tänker sig att tekniken inte har haft en sådan utveckling som under de senaste decennierna. Ibland är det nästan svårt att sätta fingret, och konkret förklara, hur mycket teknologin faktiskt har gått framåt sedan 1950-talet. Även om teknik är ett ämne i skolan har det inte alltid varit så prioriterat.

Andra världskriget var ett viktigt startskott på många sätt, men i alla fall om man jämför den moderna tekniken. Här finns det vissa viktiga saker att tänka på. Den moderna tekniken, det vill säga den från 1950-talet och framåt, har utvecklats enormt snabbt. Från att ha gamla och små bilar kan fordon nu för tiden köra på egen hand och vara oerhört effektiva. Samtidigt har internet gått från att anses vara en fluga, till att vara något som mängder av världens befolkning har ständigt – i sin egen ficka.

Men tittar man på den faktiska utvecklingen samt innebörden av tekniken skedde det också mycket förr i tiden. Det gjordes inte i samma takt som förut, men dock med uppfinningar som förändrade världen på många sätt. Det vill säga: en långsammare teknik, men en minst lika viktig.

Några konkreta exempel på det här är Thomas Edison. Amerikanen uppfann bland annat glödlampan och han har generellt haft ett väldigt stor inflytande på den elektroniska revolutionen. Såna här uppfinningar tog förstås tid, men förändrade också människors sätt att leva.

Dessutom på ett mindre dramatiskt sätt än smarta telefoner och den typen av teknologi. Glödlampan gav till exempel en helt ny livskvalitet till människor. Även om inte alla fick tillgång till det direkt innebar det åtminstone att så småningom fick människor chansen till att faktiskt uppleva kvällarna på andra sätt. Det vill säga genom att ha ljus, något som påverkade människan stort. Inte minst genom att man kunde lysa upp städer och ha mer etablerade aktiviteter under kvällstider. En smartphone var viktig på många sätt, inte minst för förmågan att kunna kommunicera och leva ett snabbare liv. Men samtidigt har det långt ifrån varit nödvändigt. Även om den är uppskattad hade människan kunnat leva på även utan den.

Av155cm.se

Hur kan tekniken komma att utvecklas?

Att tekniken kommer att fortsätta utvecklas är ett faktum. Men hur den kommer att förändras är något som är svårare att förutspå.

Svårt att gissa sig till

Hur många på början av 1900-talet skulle kunnat gissa sig till att lite över hundra år senare skulle det finns självkörande bilar och telefoner med internet. Troligtvis ingen, och det av många anledningar. Bland annat eftersom bilar inte var något etablerat, telefoner knappt det heller och internet var det ingen som kunde föreställa sig.

Det gäller därför att ha det tankesättet när man föreställer sig framtidens teknik. Det är lätt hänt att man tänker sig att människor 1910, till exempel, inte hade samma förståelse som människor på 2020-talet har. Det är förvisso sant, nivån på utbildning och insikter om världen har förbättrats avsevärt. Men det gäller att vara medveten om att saker och ting kan förändras väldigt snabbt. Något som är sannolikt med tekniken.

Det vill säga, om hundra år från nu kommer människor troligtvis titta tillbaka på vår tid och fundera på hur det ens gick att leva. Hur exakt tekniken kommer att utvecklas är förstås i princip omöjligt att gissa sig till. Men det finns några ledtrådar. Om det är något man kan tro kommer utvecklas är det den medicinska tekniken. Bland annat genom uppfinningar som ska göra det möjligt att hitta farliga sjukdomar, som cancer, i ett mycket tidigare stadium. Medicinen har redan generellt kommit väldigt långt. Sådant som inte gick att bota för några decennier sedan går att klara av nu, och sånt som människor dog av för 200 år sedan är inte längre ett problem. Men framtiden får utvisa hur världen kommer att se ut.

Av155cm.se

Så ser tekniken ut i Sverige

Sverige har generellt ett väldigt gått anseende när det kommer till teknik, vetenskap och utveckling.

Sverige – ett föregångsland

På många sätt kan man påstå att Sverige är ett land som går före i sin tid, och har gjort det ett tag. Det finns gott om teknologi som har utvecklats och skapats i Sverige eller av svenskar. För framtiden vill Sverige och fortsätta att ligga i framkant. Bland annat genom regeringens förslag från 2018 som ska gå Sverige att kunna bli ledande när det kommer till ansvarsfull utveckling samt teknologi.

Generellt sett har tekniken i Sverige utvecklats bra fram till nutid, på flera olika sätt. Inom industriell teknologi har Sverige under 1900-talets andra hälft och framåt lyckats väldigt bra. Något som syns både på nationell och internationell nivå.

Men det finns även ett antal andra områden där Sverige har lyckats väldigt bra. Det handlar inte minst om medicin. Det var en svensk som till exempel uppfann pacemakern. Utöver det fortsätter många att tro att nästa stora uppfinningar kommer att komma just från svenskar, även om det inte är helt enkelt att veta vad det kommer att bli, förstås.

Av155cm.se

Teknikens historia och framtid i Sverige

Sverige har en imponerande historia när det gäller teknik och uppfinningar, samt troligtvis en spännande framtid att vänta.

Haft en bra period

Det går enkelt att påstå att sedan andra världskriget har Sverige mått väldigt bra. Man har gått från att vara ett av de fattigaste länderna i världen till att ha lett utvecklingen på många plan. Både humanitärt samt teknologiskt.

Sverige och svenskar har legat till grund för en rad olika uppfinningar. Trepunktsbältet är en av de främsta teknologiska uppfinningarna som en svensk har legat bakom. Men det finns mycket mer än så. Till exempel dynamiten, som troligtvis är den kändaste uppfinningen en svensk har stått för.

Hur kommer då den svenska tekniken att se ut i framtiden? Det finns många olika röster här som föreslår olika teorier. Men en del tror att Sverige kommer ha sin främsta bransch inom den gröna teknologin. I dagsläget rankas Sverige som det näst mest innovativa landet i världen, efter Schweiz, och det beror mycket på det faktum att man har många gröna lösningar. Så där kommer svensk teknologi troligtvis att kunna hitta väldigt mycket i framtiden.

Av155cm.se

Teknikens innebörd i Europa

Tekniken har varit väldigt viktig för Europa. Så viktig att den fick kontinenten att praktiskt taget återuppstå igen.

Från botten till toppen igen

Genom historien har Europa generellt haft ett gott anseende och goda förutsättningar. Inte minst med många kungadömen och länder som har haft enormt stor politisk och ekonomisk makt. Men under början av 1900-talet kom det här att förändras. Tack vare dåliga tider för bönder hamnade många i svält, och mindre än 50 år senare, efter andra världskriget, hade Europa raserat totalt. Det var få länder som orkade återhämta sig bra i början.

Men tack vare många europeiska uppfinnare och forskare lyckades man få bra fart på ekonomierna igen. Europa gick under den andra hälften av 1900-talet från att vara i ruiner till att byggas upp, och återigen bli starka. Inte minst länderna i de norra samt centrala delarna av kontinenten.

Även om Europa inte lyckades att uppfinna hjulet igen så var det många tekniska lösningar som tog sina första kliv på just europeisk mark. I dagsläget har industrin jämnat ut sig aningen. Inte enbart på grund av att Europa tappat farten, utan i första hand för att flera asiatiska länder har tagit några enormt stora kliv.

Men sammanfattningsvis går det att förespråka för att tekniken i Europa har varit väldigt viktig. I synnerhet för att kunna bygga upp landet igen efter andra världskriget. Men redan innan den här epoken var teknologin viktig, då många häftiga och viktiga uppfinningar lyckades skapas i Europa och av européer.

Av155cm.se

Hur kommer den europeiska tekniken att utvecklas?

Det är ofta svårt att veta exakt hur framtiden kommer att te sig. Men det finns dock ett antal tecken på hur den europeiska tekniken kommer att förändras och utvecklas.

Kommer ha en viktig roll

Först och främst är det viktigt att poängtera att tekniken kommer att ha en väldigt viktig roll i det europeiska samhället. Precis som många andra samhällen, förvisso. Men vetenskapen och forskning är en stor del av EU:s gemensamma intressen, och man vet att det krävs mycket arbete inom det här för att förbli starka. Det här är till exempel något som görs via olika program, ett exempel på det är Politik för forskning och teknisk utveckling som drivs av just EU. Syftet är att gemensamt kunna utveckla och forska inom de olika medlemsländerna i EU.

Vad exakt som kommer att ingå i utvecklingen och forskningen är inte helt fastställd. Men däremot lutar mycket på att satsningar för klimatet och en grön omställning ligger på bordet. Det är en prioritet för många länder, men inte minst EU, och därmed går det att tänka sig att mycket fokus kommer att ligga på just det.