Hur kan tekniken komma att utvecklas?

Av155cm.se

Hur kan tekniken komma att utvecklas?

Att tekniken kommer att fortsätta utvecklas är ett faktum. Men hur den kommer att förändras är något som är svårare att förutspå.

Svårt att gissa sig till

Hur många på början av 1900-talet skulle kunnat gissa sig till att lite över hundra år senare skulle det finns självkörande bilar och telefoner med internet. Troligtvis ingen, och det av många anledningar. Bland annat eftersom bilar inte var något etablerat, telefoner knappt det heller och internet var det ingen som kunde föreställa sig.

Det gäller därför att ha det tankesättet när man föreställer sig framtidens teknik. Det är lätt hänt att man tänker sig att människor 1910, till exempel, inte hade samma förståelse som människor på 2020-talet har. Det är förvisso sant, nivån på utbildning och insikter om världen har förbättrats avsevärt. Men det gäller att vara medveten om att saker och ting kan förändras väldigt snabbt. Något som är sannolikt med tekniken.

Det vill säga, om hundra år från nu kommer människor troligtvis titta tillbaka på vår tid och fundera på hur det ens gick att leva. Hur exakt tekniken kommer att utvecklas är förstås i princip omöjligt att gissa sig till. Men det finns några ledtrådar. Om det är något man kan tro kommer utvecklas är det den medicinska tekniken. Bland annat genom uppfinningar som ska göra det möjligt att hitta farliga sjukdomar, som cancer, i ett mycket tidigare stadium. Medicinen har redan generellt kommit väldigt långt. Sådant som inte gick att bota för några decennier sedan går att klara av nu, och sånt som människor dog av för 200 år sedan är inte längre ett problem. Men framtiden får utvisa hur världen kommer att se ut.

Om författaren

155cm.se