Kategoriarkiv Teknik i världen

Av155cm.se

Teknikens utveckling – från då till nu

Det finns få branscher som generellt har utvecklats så mycket som tekniken. Men det har också skett under många århundranden.

Har funnits länge

Det är troligtvis många som tänker sig att tekniken inte har haft en sådan utveckling som under de senaste decennierna. Ibland är det nästan svårt att sätta fingret, och konkret förklara, hur mycket teknologin faktiskt har gått framåt sedan 1950-talet. Även om teknik är ett ämne i skolan har det inte alltid varit så prioriterat.

Andra världskriget var ett viktigt startskott på många sätt, men i alla fall om man jämför den moderna tekniken. Här finns det vissa viktiga saker att tänka på. Den moderna tekniken, det vill säga den från 1950-talet och framåt, har utvecklats enormt snabbt. Från att ha gamla och små bilar kan fordon nu för tiden köra på egen hand och vara oerhört effektiva. Samtidigt har internet gått från att anses vara en fluga, till att vara något som mängder av världens befolkning har ständigt – i sin egen ficka.

Men tittar man på den faktiska utvecklingen samt innebörden av tekniken skedde det också mycket förr i tiden. Det gjordes inte i samma takt som förut, men dock med uppfinningar som förändrade världen på många sätt. Det vill säga: en långsammare teknik, men en minst lika viktig.

Några konkreta exempel på det här är Thomas Edison. Amerikanen uppfann bland annat glödlampan och han har generellt haft ett väldigt stor inflytande på den elektroniska revolutionen. Såna här uppfinningar tog förstås tid, men förändrade också människors sätt att leva.

Dessutom på ett mindre dramatiskt sätt än smarta telefoner och den typen av teknologi. Glödlampan gav till exempel en helt ny livskvalitet till människor. Även om inte alla fick tillgång till det direkt innebar det åtminstone att så småningom fick människor chansen till att faktiskt uppleva kvällarna på andra sätt. Det vill säga genom att ha ljus, något som påverkade människan stort. Inte minst genom att man kunde lysa upp städer och ha mer etablerade aktiviteter under kvällstider. En smartphone var viktig på många sätt, inte minst för förmågan att kunna kommunicera och leva ett snabbare liv. Men samtidigt har det långt ifrån varit nödvändigt. Även om den är uppskattad hade människan kunnat leva på även utan den.

Av155cm.se

Hur kan tekniken komma att utvecklas?

Att tekniken kommer att fortsätta utvecklas är ett faktum. Men hur den kommer att förändras är något som är svårare att förutspå.

Svårt att gissa sig till

Hur många på början av 1900-talet skulle kunnat gissa sig till att lite över hundra år senare skulle det finns självkörande bilar och telefoner med internet. Troligtvis ingen, och det av många anledningar. Bland annat eftersom bilar inte var något etablerat, telefoner knappt det heller och internet var det ingen som kunde föreställa sig.

Det gäller därför att ha det tankesättet när man föreställer sig framtidens teknik. Det är lätt hänt att man tänker sig att människor 1910, till exempel, inte hade samma förståelse som människor på 2020-talet har. Det är förvisso sant, nivån på utbildning och insikter om världen har förbättrats avsevärt. Men det gäller att vara medveten om att saker och ting kan förändras väldigt snabbt. Något som är sannolikt med tekniken.

Det vill säga, om hundra år från nu kommer människor troligtvis titta tillbaka på vår tid och fundera på hur det ens gick att leva. Hur exakt tekniken kommer att utvecklas är förstås i princip omöjligt att gissa sig till. Men det finns några ledtrådar. Om det är något man kan tro kommer utvecklas är det den medicinska tekniken. Bland annat genom uppfinningar som ska göra det möjligt att hitta farliga sjukdomar, som cancer, i ett mycket tidigare stadium. Medicinen har redan generellt kommit väldigt långt. Sådant som inte gick att bota för några decennier sedan går att klara av nu, och sånt som människor dog av för 200 år sedan är inte längre ett problem. Men framtiden får utvisa hur världen kommer att se ut.

Av155cm.se

Så ser tekniken ut i Sverige

Sverige har generellt ett väldigt gått anseende när det kommer till teknik, vetenskap och utveckling.

Sverige – ett föregångsland

På många sätt kan man påstå att Sverige är ett land som går före i sin tid, och har gjort det ett tag. Det finns gott om teknologi som har utvecklats och skapats i Sverige eller av svenskar. För framtiden vill Sverige och fortsätta att ligga i framkant. Bland annat genom regeringens förslag från 2018 som ska gå Sverige att kunna bli ledande när det kommer till ansvarsfull utveckling samt teknologi.

Generellt sett har tekniken i Sverige utvecklats bra fram till nutid, på flera olika sätt. Inom industriell teknologi har Sverige under 1900-talets andra hälft och framåt lyckats väldigt bra. Något som syns både på nationell och internationell nivå.

Men det finns även ett antal andra områden där Sverige har lyckats väldigt bra. Det handlar inte minst om medicin. Det var en svensk som till exempel uppfann pacemakern. Utöver det fortsätter många att tro att nästa stora uppfinningar kommer att komma just från svenskar, även om det inte är helt enkelt att veta vad det kommer att bli, förstås.

Av155cm.se

Teknikens historia och framtid i Sverige

Sverige har en imponerande historia när det gäller teknik och uppfinningar, samt troligtvis en spännande framtid att vänta.

Haft en bra period

Det går enkelt att påstå att sedan andra världskriget har Sverige mått väldigt bra. Man har gått från att vara ett av de fattigaste länderna i världen till att ha lett utvecklingen på många plan. Både humanitärt samt teknologiskt.

Sverige och svenskar har legat till grund för en rad olika uppfinningar. Trepunktsbältet är en av de främsta teknologiska uppfinningarna som en svensk har legat bakom. Men det finns mycket mer än så. Till exempel dynamiten, som troligtvis är den kändaste uppfinningen en svensk har stått för.

Hur kommer då den svenska tekniken att se ut i framtiden? Det finns många olika röster här som föreslår olika teorier. Men en del tror att Sverige kommer ha sin främsta bransch inom den gröna teknologin. I dagsläget rankas Sverige som det näst mest innovativa landet i världen, efter Schweiz, och det beror mycket på det faktum att man har många gröna lösningar. Så där kommer svensk teknologi troligtvis att kunna hitta väldigt mycket i framtiden.